17/100 Energioptimering

Vi jobbar ständigt med åtgärder för att sänka vår energiförbrukning och har exempelvis under 2017 optimerat ventilationssystemens drifttid med 5000 timmar per år. Sammantaget har vårt energieffektiviseringsarbete gjort att vår energiförbrukning minskat med 549 132 kWh under 2017 jämfört med föregående år, dvs.en besparing på drygt 4%. Visste du att 500 000 kWh motsvarar 20st villor/radhus genomsnittliga årsförbrukning av energi?

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här