18/100 Fladdermusholkar

Mobilia bygger bostäder! …till fladdermössen. Det behövs eftersom de blir allt färre, bland annat på grund av att det inte finns tillräckligt med gamla boträd kvar. Fladdermöss är ett av de äldsta djurslagen i världen, visste du att de har gjort det i minst 60 miljoner år? Det är en ekologiskt viktig djurgrupp och därför är de också skyddade. Därför hjälper vi till och bygger 5 stycken nyinredda bostäder som fladdermössen kan vistas i på dagarna. Dessutom slipper vi besväras av mygg. Fladdermöss äter nämligen upp till 5000 mygg under en natt. Tack för det fladdermössen!

Läs mer om våra 100 steg för hållbarheten