Demodagar på Apoteket!

Nytt receptfritt läkemedel exklusivt hos Apoteket! Medistus Antivirus är en medicinteknisk produkt, en sugtablett som ger förhöjt skydd mot virus och bakterier. Kistosyn® 100-extraktet bildar en skyddande film över munnens och svalgets slemhinnor. Denna skyddande barriär skapar en fysisk (mekanisk) barriär mot virus och bakterier och skyddar mot dess penetration in i kroppens celler för vidare spridning. Välkommen på demodagar hos Apoteket Mobilia den 25-26 januari kl.10-19 samt 27 januari kl. 10-18.