Fjärrvärmeläcka på Stadiongatan

Det har inträffat en fjärrvärmeläcka på Stadiongatan vid infarten till Mobilia. Två av tre körfält stängs av, även in- och utfarten till parkeringen. Vi hänvisar till in- och utfarten på Per Albin Hanssons väg så länge. Tack för er förståelse!