Hjärt- och lungräddning med Anticimex

Lär dig rädda liv - Onsdag 16/10 kl.12-16 besöker Anticimex Mobilia!

Testa på hjärt- och lungräddning vid eventytan utanför Cervera i södra huset. HLR är den viktiga första hjälpen som ges om ett allvarligt tillbud har inträffat. Anticimex infomerar och ger dig kunskap och hjälp att känna dig trygg i att kunna rädda liv vid livshotande situationer. 

Välkomna!