Renovering av Hemtex!

Hemtex på Mobilia är under ombyggnation och får snart ett nytt butikskoncept. Ombyggnationen påbörjas 7/10 med nyöppning 7/11. Butiken kommer att vara ständ mellan den 4-5/11. Vi ser fram emot nyöppningen och ett nytt Hemtex på Mobilia.