Steg 21/100 - Rökfria utomhusmiljöer

Från och med 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den innehåller bestämmelser om rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till. Syftet är att alla ska kunna njuta av att äta på uteserveringar, vänta på bussen och vara på lekplatser utan att behöva utsättas för rök. Det nya förbudet gäller också Mobilias entréer. Fastighetsägaren har ansvar för att lagen följs. Därför har vi satt upp skyltar som informerar om att möjligheten att ta ett bloss inom 5 meter från entrén nu gått upp i rök. Förbudet gäller all tobak, men också vattenpipa och e-cigaretter. Vi hoppas att alla våra besökare – rökare såväl som icke-rökare – ska känna sig extra välkomna in.