Steg 16/100 ELDRIVEN SERVICEBIL

Vår ambition är att arbeta hållbart i alla lägen som det går. Driftpersonalen på Atrium Ljungberg/Mobilia kör en 100 % eldriven bil när de ska ta sig till sina olika fastigheter i Malmö. Det är mindre miljöpåverkan då vi använder oss av el producerad till 100 % med vattenkraft och inte fossila bränslen. Enkelt och avgasfritt tar vi oss från A till B i Malmö med vår elbil!

Läs mer om våra 100-steg för att bli Malmös grönaste handelskvarter här.