Träffa Joakim Bengtsson på Mobilia

Få dina föremål värderade av Stockholms Auktionsverks värderingsmän

Välkomna att träffa Stockholms Auktionsverks värderingsmän för fri värdering och rådgivning, under 2 lördagar på Mobilia shoppingcenter i Malmö.

19/5 kl 12.00-16.00
Mobilia Shoppingcenter i Malmö, södra huset, utanför Cervera

För mer information
Stockholms Auktionsverk Malmö tel 040-694 98 21 info.malmo@auktionsverket.se

www.auktionsverket.se