Atrium Ljungberg

Om Atrium Ljungberg

Mobilia ägs av Atrium Ljungberg som är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Huvudinriktningen är att äga, utveckla och förvalta fastigheter - framför allt för handel och kontor på Sveriges tillväxtmarknader Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Bolagets arbete handlar om att få platser att utvecklas och växa. Ambitionen är att skapa attraktiva mötesplatser och helhetsmiljöer där handel och kontor möter andra typer av verksamheter - såsom boende, kultur, service och utbildning.

Affärsidé
”Genom långsiktigt ägande, utveckling och förvaltning erbjuder vi våra kunder attraktiva handels- kontors- och helhetsmiljöer på starka delmarknader. Med egen kompetens och helhetsperspektiv adderar vi mervärde för våra kunder och samarbetspartners och skapar värdetillväxt i bolaget.”

Vision
”Alla vill leva i vår stad."

Vår vision är en stad som växer och tar till vara. En stad som lyssnar, öppnar dörrar och bjuder in. En stad som förenklar och förbättrar – att trivas i och njuta av. En stad för alla.

Så här jobbar Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg har ett långsiktigt ägarperspektiv. Nära, långsiktiga och personliga relationer genomsyrar hela företaget och en platt organisation med korta beslutsvägar och tydliga mandat är en av framgångsfaktorerna. Affärsmodellen bygger på att ha egen personal genom hela processen; från förvärv, idéarbete och konceptutveckling till projektering, byggnation, uthyrning och en aktiv kundnära förvaltning.

Läs mer om Atrium Ljungberg